1) Osoba odpowiedzialna:

HARRY LOGISTIK GmbH, Industriestraße 1, 9241 Wernberg, Austria, UID-Nr.: ATU 78615429, E-Mail: info@harrylogistik.com, Landesgericht Villach, (zwany dalej „HARRY LOGISTIK GmbH„) jest administratorem danych w rozumieniu GDPR.

Nie powołano inspektora ochrony danych, ponieważ nie jest to wymagane przez prawo.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Dlatego też przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (DSGVO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania przez nas danych.

2) Ogólne:

Ochrona i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych są dla nas ważne. W związku z tym strona ta przechowuje i przetwarza dane wyłącznie zgodnie z austriackim i europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO). Jako użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą deklaracją. Aktualną wersję DSG VO można znaleźć pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej strony internetowej. Jeżeli poprzez linki na naszych stronach zostaną Państwo przekierowani na inne strony internetowe, prosimy o poinformowanie się bezpośrednio na przekierowanej stronie o sposobie postępowania z Państwa danymi. Państwa dane osobowe (np. tytuł, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami austriackiego prawa o ochronie danych osobowych. Poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Korzystanie z tej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej lub nieszyfrowanych stron internetowych) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Podczas składania zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, przesłane lub wprowadzone przez Państwa dane zostaną sprawdzone ręcznie lub automatycznie z istniejącym zasobem danych pod kątem ich ważności i aktualności, a w razie potrzeby porównane w celu skorygowania zapisanych u nas danych. Może to wymagać skontaktowania się z Państwem przez naszych pracowników. Odbywa się to drogą mailową lub telefoniczną. Wprowadzone przez Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia lub obsługi rejestracji; dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

3) Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych, jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo szerokie prawa. Prawa te mają na celu przede wszystkim zapewnienie większej przejrzystości w odniesieniu do Państwa danych. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą, to prawo do informacji o dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (marketing bezpośredni), jak również prawo do przenoszenia danych (tylko w przypadku stosunku umownego lub zgody) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać ze wszystkich swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@harrylogistik.com lub kontaktując się z nami osobiście (np. telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu), wysyłając wiadomość pocztą lub faksem (….), a także za pośrednictwem
Formularz kontaktowy
strony internetowej.

Ponadto w każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia skargi do urzędu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe organu ds. ochrony danych to:

Austriacki Urząd Ochrony Danych
Wickenburggasse 8
1080 Wiedeń
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

4) Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy i zarządzamy wyłącznie danymi osobowymi użytkowników:

jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa,

jeśli istnieje uzasadniony interes,

i / lub

jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych do wyraźnie określonych, zgodnych z prawem celów.

Uzasadniony interes w rozumieniu § 6 lit. f DSGVO istnieje dla nas w szczególności w celu odpowiedzi na zapytania, obsługi i administracji strony internetowej, poprawy obecności reklamy, wsparcia technicznego dla użytkowników, jak również w celu łatwiejszego odnalezienia naszych lokalizacji wskazanych na stronie internetowej.

5) Usuwanie danych

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko odpowiednia umowa z Państwem zostanie zrealizowana i nie będzie już prawnego obowiązku przechowywania tych danych. Dlatego też Państwa dane są z reguły usuwane po upływie siedmiu lat; okres przechowywania zgodnie z § 132 BAO.

Podstawą do dalszego przechowywania danych osobowych sąustawowe/prawne obowiązki przechowywania danych lub zobowiązania um owne, np. wobec klientów z tytułu gwarancji lub odszkodowania lub wobec partnerów umownych. (Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO – podstawa legalności przetwarzania danych: obowiązek ustawowy / prawny)

6) Informacje na temat gromadzenia danych
Linki

Linki, które opuszczają naszą stronę, są bardzo dokładnie sprawdzane pod względem redakcyjnym. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki z tej lub innej strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Wypełniając formularze na naszej stronie internetowej lub wysyłając do nas wiadomości, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Obejmuje to na przykład nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu. Używamy tych danych osobowych do przetwarzania zapytań i/lub świadczenia usług wynikających z umowy. Jeśli wyślesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania i w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane inwentaryzacyjne

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza realizacją umowy bez Państwa wyraźnej zgody lub bez podstawy prawnej. Po całkowitym zrealizowaniu umowy, Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania. Po upływie okresu obowiązywania przepisów podatkowych i handlowych dane te są usuwane, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie.

Państwa dane osobowe, o ile są one niezbędne do nawiązania, realizacji lub zmiany stosunku umownego (dane inwentaryzacyjne), będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Na przykład Państwa nazwisko i adres muszą zostać przekazane dostawcy towarów w celu dostarczenia towarów.

Cookies

Istnieją trzy kategorie plików cookie:

# Absolutnie niezbędne pliki cookies do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej

# funkcjonalne pliki cookie w celu zapewnienia wydajności strony internetowej

# ukierunkowane pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika.

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Zwracamy uwagę na to, że w celu uproszczenia procesu rezerwacji i późniejszej realizacji umowy w ramach plików cookie zapisywane są dane IP właściciela połączenia, jak również nazwisko, adres, data urodzenia i numer telefonu klienta. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki internetowej. Nie wyrządzają żadnej szkody.

Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową pojawia się baner z tekstem informacyjnym z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies i jednocześnie informujący o stosowaniu plików cookies poprzez link do polityki prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej po zaakceptowaniu komunikatu o plikach cookie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Ograniczenia funkcjonalne bez plików cookie

Jeśli generalnie nie zezwalasz nam na używanie plików cookie, niektóre funkcje i strony nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. W szczególności nie będzie działało logowanie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików cookie zorientowanych na cel.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link (szczegółowe instrukcje znajdą Państwo na stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable ). Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()”, dzięki czemu adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienia osobiste.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Facebook Pixel” firmy Facebook Inc. („Facebook”). Funkcja ta jest wykorzystywana do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook Ads”) osobom odwiedzającym tę stronę internetową podczas wizyty na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej został zaimplementowany Facebook Pixel. Bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka jest nawiązywane za pomocą piksela Facebooka podczas odwiedzania strony internetowej. W ten sposób do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także praw użytkowników w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Alternatywnie można dezaktywować funkcję remarketingu Facebooka na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Wtyczki społecznościowe z Facebooka

Używamy wtyczek społecznościowych z facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka lub dopisku „Facebook Social Plugin”. Kiedy klikną Państwo na przykład na przycisk „Lubię to” lub opublikują komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do Facebooka i tam zapisywane. Co więcej, Facebook upublicznia Twoje polubienia dla Twoich znajomych z Facebooka. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać połączenie z naszą stroną bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku. Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta na Facebooku, Państwa przeglądarka przekazuje informacje (np. którą stronę Państwo wywołali, Państwa adres IP), które są zapisywane przez Facebook. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Facebook oraz praw przysługujących użytkownikom w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane o Tobie za pośrednictwem naszych stron internetowych do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Wtyczki społecznościowe z Instagrama

Używamy wtyczek społecznościowych z Instagrama. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem na Instagramie, klikając na przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca strony, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
Zastosowany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na niezgodne z prawem użycie.

7) Odbiorcy danych osobowych
Usługodawca

Możemy, w zakresie dozwolonym przez prawo, zapewnić dostawcom usług dostęp do danych osobowych, które nam Państwo przekazali. Wszyscy dostawcy usług zaangażowani przez nas do przetwarzania danych zebranych na Stronie i/lub do hostingu, utrzymania i obsługi Strony, jej usług lub treści zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Inne osoby trzecie

Ujawnienie Państwa danych, np. organom nadzorczym i organom ścigania, będzie miało miejsce w ramach przepisów prawnych tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do zapobiegania i wykrywania oszustw i innych przestępstw i/lub do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych.

Odbiorcy danych osobowych w państwach trzecich: Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Inc. posiada certyfikat odbiorcy danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

Szyfrowanie SSL

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

8) Moje dane kontaktowe
HARRY LOGISTIK GmbH
Droga przemysłowa 1
9241 Wernberg
Austria

Tel. +43-(0)4252-33033-0

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail:
(info@harrylogistik.com)